Pallas studiedag 2019

Workshops

Selecteer een workshop voor elke ronde

 
Workshop keuze

01. De kracht van verhalen vertellen op een vrijeschool

Jan Alfrink, vader van 5 zonen (zij deden vrijeschool, kleuterklas t/m klas 12), grootvader van 11 kleinkinderen, verhalenverteller, stadsgids in Zutphen, 25 jaar een onderbouwklas, vier jaar in de bovenbouw klas 8 t/m 12, docent vrijeschool pabo, pedagogisch adviseur. ...

Wat gaan we doen:
We gaan de vertelstof in de onderbouw onderzoeken. Waar zit de kracht van de verhalen die we vertellen? Hoe sluit die aan op de ontwikkeling van kinderen? Als je in mijn werkgroep meedoet, neem dan je verhaal, of een deel ervan, mee. Uit jouw klas. Uit jouw ervaring. Misschien wil je het ons wel vertellen … een fragment van hooguit twee minuten

 

02. Kinderbespreking uit de gevoelswaarneming

Jaap van de Weg, arts voor psychosomatiek en karmavragen. Vanuit het karmaonderzoek kwam hij op een nieuwe vorm van kinderbespreking, die hij op meerdere scholen begeleidt. ...

Wat gaan we doen:
Proeven aan een andere vorm van kinderbespreking.
Hoe kom je langs de weg van de sympathie en antipathie bij de versterking van de empathie?
Hoe krijg je een vermoeden van de karmische achtergrond en de individualiteit van een kind? En jouw verbinding daarmee?
We sluiten aan bij de spreuk ‘Vanuit de geestelijke wereld is dit kind tot ons neergedaald’…enz.

  vol

03. Werken met meervoudige intelligentie

De Drakenvallei is een spel voor volwassenen en kinderen dat speciaal ontwikkeld is binnen het thema: spelend leren! Het levensgrote spel zet in op de 8 talenten binnen de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner. Geschikt voor kinderen van klas 1 tot en met 8. Het spel vraagt om samenwerking, beweging en inzet van de eigen talenten als kracht om samen de draak te verslaan! ...

Wat gaan we doen:
De Drakenvallei is een spel voor volwassenen en kinderen dat speciaal ontwikkeld is binnen het thema: spelend leren! Het levensgrote spel zet in op de 8 talenten binnen de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner. Geschikt voor kinderen van klas 1 tot en met 8. Het spel vraagt om samenwerking, beweging en inzet van de eigen talenten als kracht om samen de draak te verslaan!

 

04. Monoprint maken

Ik ben Ivon Kuipers. Ik werk sinds 2011 op Vrije School Christophorus in Roermond. In mijn vrije tijd schilder ik graag. Hierdoor krijg ik nieuwe energie en kom ik in mijn kracht. ...

Wat gaan we doen:
We gaan monoprints maken. Een monoprint is een druktechniek waarbij steeds slechts één afdruk kan worden gemaakt. Het is tijdens de workshop mogelijk om meerdere verschillende prints te maken.

 

05. Een krachtige administratie; wat levert dat op?

ObT (Jeannine Vogelsang, Dennis van der Vegt en Esther Heeringa) ...

Wat gaan we doen:
ObT verzorgt sinds een aantal jaren onze administratie, dit zowel op het gebied van financiën als op het gebied van personeel. Wanneer de administratie ‘op orde’ is, is er een fundament gelegd. Een fundament op basis waarvan het mogelijk is om betrouwbare informatie te genereren. Het op orde zijn van de administratie vereist dat er afspraken zijn, dit op het gebied van te gebruiken formulieren, codering, beschikbaarheid onderleggers etc.
Deze workshop gaat in op de gemaakte afspraken en op welke manier het fundament gebruikt kan worden om de benodigde informatie te genereren.
Aangezien de workshoptijd beperkt is tot een uur, zal dit met name vorm krijgen door middel van een kennisoverdracht door ObT en stafmedewerkers van Pallas; de deelnemers gaan niet zelf aan de slag met het administratiesysteem. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De workshop is met name geschikt voor diegenen die belast zijn met het aanleveren van gegevens/mutaties aan ObT. Hierbij kan gedacht worden aan administratieve krachten en in voorkomende gevallen schoolleiders.

 

06. De kracht van voeding

Esther Engelbert en Marjolein van Bussel (leerkrachten BLS) ...

Wat gaan we doen:
Esther en Marjolein zullen jullie inspireren met gezonde traktaties en het bakken van ambachtelijk , biologisch brood.

 

07. Ochtendspel voor kleuters

Hanneke van Vliet, kleuterjuf, vrijebasisschool de Zevenster, docent Zutphense zomercursus , kleuters. Heeft 2 kinder-CD’s opgenomen met verhaaltjes en liedjes vanuit de werkvloer.: Zing, zing het is zomer, herfst, winter en lente/ Stergeflonker, de CD voor de donkere dagen. ...

Wat gaan we doen:
Wat gaan we doen: we gaan samen een ochtendspel spelen. We kijken naar de inhoud en achtergronden van het spel en brengen de erin verstopte aanvankelijke taal-,reken- en motorische ontwikkelingsdoelen onder onze aandacht. Kortom: zingen spelen, bewegen , creëren en leren ineen.

 

08. Wolvilten

Erna Pasman, eigenaresse van Creahuis Eigenhandig. Op mijn 4e heb ik leren breien en haken en ben sindsdien verslingerd geraakt aan allerlei soorten handvaardigheden, hierbij zeer gestimuleerd en geïnspireerd door mijn ouders. Ik heb jarenlang in mijn atelier aan huis cursussen verzorgd met diverse hobby- en handwerktechnieken aan jong en oud. In 2015 heb ik een handwerkwinkel geopend in het centrum van Arnhem, ook weer in combinatie met cursussen. ...

Wat gaan we doen:
Wij gaan werken aan een vrije opdracht; een fantasie knuffel d.m.v. wolvilten. Bij het wolvilten, ook wel prikvilten, naaldvilten of droogvilten genoemd, wordt met behulp van een speciale viltnaald 100% wol bewerkt.. Ter inspiratie zijn meerdere voorbeelden aanwezig, maar de bedoeling is juist de creativiteit te stimuleren. Ieder maakt zelf de keuzes voor kleuren, grootte van ledematen, ogen en oren, maar ook hoeveel van alles op en aan het monstertje komt. Niets is fout, alles mag! Het doel hiervan is om (uiteindelijk de kinderen) je eigen stijl te ontwikkelen, inzicht krijgen in volgordes van constructies, soms probleemoplossend te werken en bovenal: zelf keuzes maken! Veelal worden we teveel gestuurd in een bepaalde richting en teveel beperkt in onze eigen creativiteit.

  vol

09. Kracht vanuit rust en meditatie

Zij coacht mensen en organisaties om te vernieuwen, door open te leren luisteren naar wat zich uitspreekt in de verschillende lagen van de werkelijkheid en door te leren met aandacht samen te werken ...

Wat gaan we doen:
Wij bespreken drie gebieden van meditatieoefeningen: meditaties voor het lichaam, voor de ziel en voor de geest. We doen op elk gebied een oefening die je in je dagelijks werk kan inzetten en die je kracht geeft.

 

10. Boeken maken in de klas

Judith Wagensveld, ruim tien jaar gaf zij les in haar Atelier van “de Verbeelding” in Rotterdam, een werkplaats om te filosoferen, te schrijven en te verbeelden. Inmiddels schrijft en illustreert Judith zelfstandig of in opdracht van culturele en onderwijsinstellingen (zie www.judithwagensveld.nl) en begeleidt zij scholen in het filosoferen met kinderen, team en ouders (zie http://www.filosoferenopschool.nl/). ...

Wat gaan we doen:
Informatie werkgroep
De basis van de workshop is het maken van diverse (kleine) boeken: zowel in vorm (boekbindtechnieken en illustratie) als inhoud (creatief schrijven, vertellen, spel). In de workshop zullen jullie de verschillende vaardigheden en technieken ervaren. We oefenen de boekvormen, evenals een aantal illustratieve technieken en creatieve schrijf- of vertelopdrachten.
 
De workshop heeft tot doel ideeën te geven voor meer (creatief) taalplezier in de klas. In het maken van boeken en boekjes komen vrij spel en expressie, verhalen, motorische vaardigheden, lezen, schrijven en beeld samen. Dat kan al in de kleuterklas, waarbij het niet gaat om het vroegtijdig stimuleren van lezen en schrijven, wel om het spelen met taal en communicatie in brede zin. In de hogere klassen ervaren de leerlingen het plezier van het vastleggen van je eigen verhalen en ideeën in een tastbaar product.
Taalplezier is een krachtige stimulans in de ontwikkeling tot goede lezers en schrijvers.

 

11. De terugkeer van het lesgeven

Professor doctor hoogleraar voor pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de universiteit voor Humanistiek namens het NIVOZ Gert Biesta. ...

Wat gaan we doen:
Samen filosoferen n.a.v. de collegetour.

 

12. De drie domeinen en de didactiek van het coöperatief leren.

Frans Schobbe (leerkracht Meander) ...

Wat gaan we doen:
Hoe verhoud de visie van dhr. Biesta, zich tot de didactiek van coöperatief leren. Met een aantal samenwerkingsvormen gaan we dat proefondervindelijk testen.